Róka tanya

A Róka-tanyaként ismert épületegyüttes Szabadkától 18 km-re, Nosza falu közelében a Ludasi-tó keleti partján fekszik. Eredetileg két, egymás szomszédságában épült szállásból alakult ki, a Róka - és a Szalma - tanyából.
Az öregebb Róka - tanya  (korát nem ismerjük pontosan de feltételezhető hogy a XIX. sz. második felében épült) a környék egyik utolsó eredeti állapotú épülete, mely megőrizte az Észak-Bácskai nádtetős, döngölt falú, háromosztatú un. pannon háztípus épitészeti jellegzetességeit. Ma is működnek a szabadkémény alatt fűthető banyakemencék, a tűzpatkák, a berakott- és a csikós tűzhelyek. A tó felöli  helységben látható a tisztaszoba eredeti diszes berendezése. A lakószobában a mindennapi élet használati tárgyait, eszközeit, szerszámait bemutató kiállitás őrzi a múlt emlékeit.
A szomszédos Szalma-tanya vert falú lakóépülete 1952- ben készült a régi tanya helyén. A paraszti építészet remeke, helységeinek beosztása már nem a hagyományos háromosztatú típust követi. Külön értéke a konyhában található berakott sparhet és a tó felöli szobában épitett “ sifon“  kemence.
 A Paca-tanya (így ismerték a helybeliek) a múlt század hetvenes éveinek derekáig csónakosházként működött. Ott laktak a csónakosék (Szalma család) és elsősorba Erzsike ill. Pöre néni aki negyven éven át szállította a tanyasiakat a ludasi templomba, a vásárra, heti piacra  és az un. Egyleti - iskolába siető gyerekeket a tó túloldalára. A tanya udvarán állt a vizen járó emberek és a halászok védőszentje a Nepomuki Szent János szobra melyet sajnos illetéktelen kezek eltávolitottak eredeti helyéről. Jelenleg a noszai hidnál látható. A korabeli fényképek alapján a gazdasági udvarban disznóól, tyúkól, istáló és egy hambár állott. A tanya felújitása során ezeket a melléképületeket újra felépítettük.
 A Szalma-tanya alatti nádasok és a Sárgapartnak nevezett tórész hajdan népszerű horgászhelynek számított. Sok csónakot őriztek a tanya alatti meredek szakadású parton a nádasba futó mólóhoz kikötve. A tó akor még nem volt eliszaposodva és a legendás halbőségre még ma is emlékeznek az idősebb tóparti (rétparti) emberek.
Az itt található több mint ezer tárgyat számláló néprajzi gyűjtemény nagyban hozzájárul Észak - Bácska tárgyi és szellemi kulturális örökségének fennmaradásához bemutatásáshoz, megismeréséhez.

Az Etnolife hagyományőrző civil szervezet gazdálkodik a két tanya felett. Az egyesület alapvető célja, népi kultúránk tárgyi és szellemi értékeinek feltárása, ápolása és bemutatása.
A  hagyományápolás és a tájház működtetése mellett, környezeti nevelés, tanulmányi diákkirándulások, nyári táborok szervezése és lebonyolitása képezik munkánk legnagyobb részét.

    Az utóbbi évtizedekben mind nyilvánvalóbbá vált, hogy az emberi társadalmak sorsa a természettel való ésszerű kapcsolaton alapul. Ehhez nemcsak a természet ismerete, de a természet megőrzése iránti igény is szükséges. A lakosság mind nagyobb hányada él urbánus körülmények között, ahol a felnövő nemzedék nem ismerheti meg a természetet, nem tapasztalhatja meg törvényszerűségeit. A környezeti nevelés lényege a közvetlen tapasztalat - és élményszerzés, ezeken keresztül pedig a természettel való helyes kapcsolat kialakitása.  Júliusba, augusztusban táboroktól hangos a tanyasi udvar. Több nemzedék számára maradandó élményt és feledhetetlen kalandot jelentett a tanyasi vakáció, a nyári tábor. A gyerekek java évekig visszatér hozzánk. A környezet és természetismeret mellett népszerűek a kézműves foglalkozások, mint a szövés, a fonás, az agyagozás, a különböző kreativ műhelyek és a természetesen a sok-sok feledésbe merült gyermekjáték felelevenitése is.

A Róka tanya mint közösségi tér már hosszú ideje helyszine a kölönböző szintű ifjusági találkozóknak is. Az utóbbi időben egyre kifejezettebb lett az a tendencia hogy a Kárpát medence különböző pontjain élő magyar fiatalok találkoznak itt, közös programokat szervezve, ismerkednek, barátkoznak egymással. Több  határon átivelő Európa Uniós projektnek köszönhetően a Róka - tanyát sikerült úgy kialakitani hogy alkalmas legyen nagyobb csoportok befogadására is.
 

Cím: 24000 Szabadka Kőrösi u. 3.
Megye: Szerbia
Nyitva tartás:
Belépődíj: 
További információk: http://www.etnolife.org/rokatanyahu.html

Kapcsolattartó:
Cím:
Tel./fax:
E-mail:

Share/Save