A kupuszinai állandó néprajzi gyűjtemény

A kupuszinai Néprajzi Csoportot 1978 őszén alakították helybéli fiatalok: Dubac Mária, Nagyfejű Mária, Silling István, néhai Soód István, akik a falu népi értékeinek elvándorlása  miatti aggodalmuknak akképpen adtak hangot, hogy kiállításokon mutatták be mindazt, ami Kupuszina múltjának része és jelenének alapja. A csoport vezetőjévé Silling István magyartanárt választották meg, aki az apatini Egységes Középiskola kupuszinai tanulóinak segítségével néhány évig nagyszabású gyűjtéseket szervezett a faluban, s a begyűjtött anyagból tematikus kiállításokat szervezett. Első kiállításukat a régi kupuszinai konyha edényeiből, használati eszközeiből rendezték meg 1978 októberében. Azután a csoportot felkarolta a helyi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, amelynek keretében máig önálló szakcsoportként működik.  A fiatalok összesen 13 kiállítást és alkalmi műsort rendeztek értékmentési és értékmegismertetési szándékkal (edények, szőttesek, gyermekviselet, a csipke a kupuszinai textíliákon, a felnőttek viselete, a kendő, a vessző és a nád, a varróban, az aratás néprajza, a szüret néprajza, a festett bútorok, a parasztbálok stb.). A Néprajzi Csoport mindenkori célja az volt, hogy a tevékenységük eredményeként összegyűlt néprajzi anyagot egy jellegzetes kupuszinai házban állítsák ki; tehát egy autentikus kupuszinai falumúzeumot szerettek volna létrehozni.
1991. március 10-én nyitották meg az egykori kupuszinai elemi iskola kántortanítói lakásában (később tanári irodák, szertárak, iskolai konyha) az állandó kupuszinai néprajzi gyűjteményt, amelyet az elmúlt évek alatt több ezer érdeklődő tekintett meg, s Európa sok országából jöttek és jönnek ide a népművészetet kedvelők és becsülők.
Az állandó kiállításon a legrégibb dátumozott tárgy egy komáromi láda 1817-ből, míg a legfiatalabb a XX. század első negyedéből való tulipános asztal. A kiállítás legfőbb kincsét a festett bútorok képezik, hiszen ilyen komplett festett lakásberendezéssel egyetlen vajdasági múzeumunk sem rendelkezik. A konyha-, lakószoba- és tisztaszoba berendezése ép és kifogástalan, csak a feltétlenül szükséges konzerválásra nem jutott még pénz. Az asszonyok kelengyéjét bemutató gyűjtemény teljesnek mondható (szoknyák, kendők, fehérnemű, lábbeli, konyharuha stb.). A hajdani kupuszinai ház berendezése kitűnően tanulmányozható a kiállításon. A gyűjteményt létrehozó kupuszinai csoportot a Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság Kiss Lajos Néprajzi Szakosztálya Samu Katalin Oklevéllel  tűntette ki. A kis néprajzi múzeumról már több műsort készített az újvidéki, a szabadkai, a belgrádi és a budapesti  televízió is.  
Dr. Silling István  
 
Cím:
Megye: 
Nyitva tartás:
Belépődíj: 
További információk:

Kapcsolattartó:
Cím:
Tel./fax:
E-mail:

Share/Save