Felhívás

A települési önkormányzatok által fenntartott valamint támogatott muzeális intézmények szakmai támogatásáról szóló rendelet megjelenés előtt áll.
A sikeres pályamunkák elkészítése érdekében az alábbi információkkal szeretnénk segíteni felkészülésüket.
Kérjük a megyei hatókörű városi múzeumokat, hogy a megye területén működő muzeális intézmények számára a körlevelet továbbítani szíveskedjenek!
Együttműködésüket köszönjük.

Múzeum támogatására vonatkozó igényhez csatolni kell:
a) a tervezett fejlesztés várható eredményeit, a közösségi, közművelődési és gazdasági hatásokat bemutató hatástanulmányt, marketingtervet, közönséghasznosítási és kommunikációs tervet, figyelemmel a 2. melléklet szerinti adatlapon 2016. december 31-éig betervezett mutatók elérésére;
b) a feladatokra és költségnemekre lebontott részletes költségvetést a saját forrás feltüntetésével, valamint a pénzügyi ütemezést;
c) a kiállítás szakmai forgatókönyvét;
d) a kiállítás látványtervét;
e) a kiállítást a látogatók számára tudományos-ismeretterjesztő formában bemutató kiállításvezető kéziratát; valamint
f) a kiállítás múzeumpedagógiai foglalkoztató füzetének tartalmi és módszertani összefoglaló vázlatát legalább 3 oldal terjedelemben.

Közérdekű muzeális gyűjtemény és kiállítóhely támogatására vonatkozó igényhez csatolni kell:
a) a tervezett fejlesztés leírását, várható eredményeit, a közösségi, közművelődési céljait bemutató tervet, közönséghasznosítási és kommunikációs tervét, figyelemmel a 2. melléklet szerinti adatlapon 2016. december 31-éig betervezett mutatók elérésére;
b) a feladatokra és költségnemekre lebontott részletes költségvetést;
c) a kiállítás szakmai forgatókönyvét, amennyiben az a benyújtott támogatási igényben megjelölt célfeladatra tekintettel indokolt;
d) a kiállítás múzeumpedagógiai hasznosításának tervét, amennyiben az a benyújtott támogatási igényben megjelölt célfeladatra tekintettel indokolt;
e) a Magyarországi Tájházak Szövetsége támogató véleményét a tervezett fejlesztésre vonatkozóan, amennyiben a fejleszteni kívánt muzeális intézmény tagja a Magyarországi Tájházak Szövetségének; valamint
f) nemzetiségi feladatok ellátása esetén az érintett települési, ennek hiányában területi, ennek hiányában országos nemzetiségi önkormányzat véleményét.

A támogatási igényhez az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 72. § (2) bekezdésében foglaltakon túl csatolni kell továbbá a települési önkormányzat írásbeli nyilatkozatát arról, hogy

a) nem áll adósságrendezési eljárás alatt, és hogy rendelkezik-e lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással és
b) az általa vállalt feladatokra nem részesült költségvetési támogatásban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatott regionális operatív programok finanszírozása keretében.

Share/Save